O výuce

Obsah kurzu je zvolený tak, aby propojil znalosti a praxi tradičních jógových systémů se současným vědeckým poznáním (s integrální anatomií, moderní fyzioterapií, psychologií a psychosomatikou). V rámci kurzu budeme procházet různými jógovými styly (hatha, aštánga vinjása, prána vášja, preventivní a terapeutická jóga atd.), ovšem nejvíce se budeme při výuce soustředit na pochopení principů, na základě kterých tělo, mysl a jógový přístup funguje.

Jógu nevnímáme jen jako konkrétní formu, ale především jako proces vedoucí k rovnováze a integraci! Při dodržení základních důležitých pravidel tak může mít jógová praxe pokaždé jinou podobu a zároveň být terapií pro tělo i duši.

Naším cílem je, aby absolvent kurzu:

– byl schopný sestavovat a vést jógovou praxi pro sebe, skupiny i jednotlivce, a to na různých stupních
obtížnosti, v souladu se současným západním životním stylem,

– se orientoval v množství nabízených současných jógových systémů a nepodléhal některým rozšířeným,
nepřesným a zavádějícím tvrzením o józe,

– si byl vědom rizik, které s sebou každá účinná metoda přináší a aby jógová praxe v jeho pojetí byla
bezpečná a zároveň vyvažovala a propojovala všechny složky lidské individuality

Garantem kurzu je Lenka Oravcová, autorka úspěšné knihy „Jóga a jógová terapie, principy zdravého pohybu“.

Více o tom, co ji přivedlo k „filozofii pohybu“ a o jógovému vzdělávání obecně najdete v rozhovoru.

Náplň kurzu:

 • Anatomie a fyziologie: Podaná stravitelnou!!! formou s příklonem k tzv. integrální anatomii a biotensegritě a s důrazem na pochopení funkce a souvislostí spíš než na výčet jednotlivých částí. Funkce orgánových soustav v souvislosti s jógovými technikami. Nejčastější zdravotní oslabení a jógová praxe.
 • Držení těla a vývojová kineziologie: Základní pohybové vzorce a jak s nimi pracovat v jógových ásanách. Souvislosti mezi termíny a technikami moderní fyzioterapie a jógovými pojmy a technikami (postura/ásana, HSS/bandhy, fascia fitness atd.) Principy zdravého pohybu a držení těla platné všeobecně v jakékoliv pohybové aktivitě. Diagnostika držení těla a pohybu.
 • První pomoc a prevence úrazů
 • Pedagogika: Pedagogické minimum jógového učitele, učební styly, možnosti vedení lekce, použití pomůcek a adjustmentu. Role jógového lektora a jeho interakce s klienty na i mimo lekci.
 • Psychologie: V rámci psychologické výuky se budeme věnovat definicím osobnosti, procesům vývoje jedinců i krizím, které se během života objevují, včetně psychospirituálních krizí a jejich rozdílů od duševních onemocněních. Budeme se zabývat syndromem vyhoření, psychosomatikou i traumatem. Definujeme si základní obranné mechanismy, které všichni do nějaké míry používáme. Přes kvality mysli rozvíjené v etickém rámci se dostaneme ke kvalitám učitele a základním zodpovědnostem autority.
 • Dějiny jógy: Stručná historie jógy podle nejmodernějších zdrojů na základě přednášek z Filozofické fakulty UK (ne podle často opakovaných zastaralých informací; a zároveň vysvětlení, proč se tolik „oběžných omylů“ v józe vyskytuje). Zdroje, rozdělení a styly moderní jógy.
 • Jógová filozofie: Podstata a rozdíly mezi sánkhjajógou, tantrajógou, hathajógou a dva hlavní koncepty pro současnou praxi – paňčakóša a aštángajóga.
 • Základy jógové terapie: Jóga jako cesta k rovnováze a integraci na všech úrovních lidské individuality.
 • Zdravý životní styl a výživa
 • Základní jógové techniky a jejich praxe: Ásany, krije, sestavy, očistné techniky, pránájáma a dechové techniky, bandhy, mudry, mantry, relaxace, pratjáhára, koncentrační a meditační techniky.
 • Zásady pro tvorbu lekcí: Všeobecná pravidla a jejich použití pro různé jógové styly. Specifika „kdy, kde a pro hoho“.
 • Ukázkové lekce různých jógových stylů: aštánga vinjása jóga, power yoga, prána vášja, hatha jóga, jóga pro zdravá záda, flow jóga, fasciální jóga atd.
 • Lekce studentů: Praxe samostatné přípravy a vedení lekce, navádění do pozic a korekce klientů.

Místa konání a termíny jednotlivých kurzů

Vypisujeme dva víkendové kurzy, jeden v Praze a jeden v Rožnově pod Radhoštěm. Nově nabízíme také večerní školu jógy v Praze. Níže naleznete podrobnější informace.

Výuka je rozdělena do 10 víkendů – sobota 10-19 a neděle 9-16. Poslední 10. víkend je prodloužený – pátek 14-19, sobota 9-18 a neděle 9-16

PRAHAYOGAME– Národní 21, Praha 1.

2023: 16.-17.9. + 7.-8.10 + 4.-5.11. + 2.-3.12. 

2024: 6.-7.1. + 3.-4.2. + 2.-3.3. + 6.-7.4. + 4.-5.5. + 31.5.-2.6. 

FRÝDEK-MÍSTEKJóga pod věží – Na Půstkách 68, Frýdek-Místek 

2023: 30.9.-1.10. + 21.-22.10. + 18.-19.11. + 16.-17.12. 

202420.-21.1. + 17.-18.2. + 16.-17.3. + 20.-21.4. + 18.-19.5. + 7.-9.6. 

VEČERNÍ ŠKOLA JÓGY

Akreditovaný kurz se stejným obsahem jako víkendové kurzy. Bude probíhat každou středu od ledna 2024 do prosince 2024 (mimo červenec a srpen) vždy v čase 17-21.
Místo konání:  YOGAME Národní 21, Praha 1
Obsah kurzu najdete ZDE.

“Covidová“ poznámka:

Po zkušenostech z posledních let musíme bohužel konstatovat, že nemůžeme zaručit výuku v níže uvedených termínech, pokud bude konání kurzů ministerstvem ze zákona zakázané. Z principu totiž odmítáme praktickou výuku online (ani ministerstvo ji nepovoluje!), protože ji nepovažujeme až na malé výjimky za rovnocennou!!! V případě opětovného omezení výuky by proběhla online pouze část teorie (anatomie, psychologie, pedagogika, historie apod.) a praxe, tedy veškeré cvičení, by probíhalo až v době, kdy bude možné prezenční studium. Proto prosím mějte na paměti při přihlašování, že za změny a posuny termínů z výše uvedených důvodů neneseme zodpovědnost, a tudíž nejsme v takovém případě povinni vracet kurzovné, anebo vám umožnit přesun do dalšího ročníku. Nicméně vždy je možné věci řešit individuálně.

Lektoři

Lenka Oravcová

Vystudovala jsem Taneční konzervatoř v Praze a po ukončení taneční profese jsem působila ve fitness jako lektor různých skupinových lekcí (nejen jógy a pilates, ale i bodyformingu, spinningu, zdravotních a balančních cvičení atd.). Jógu praktikuji od roku 1992. Od roku 2007 jsem učitelem jógy 2.tř. a od roku 2011 učitelem jógy a jógové terapie 1.tř. (ČAJ, FTVS UK).

Od roku 2012 učím jógové lektory ať už v akreditovaných kurzech (ČAJ, FTVS a FF UK, Škola Domu jógy, Power yoga akademie) nebo v nadstavbových seminářích. Své zkušenosti a poznatky jsem shrnula v knize Jóga a jógová terapie – principy zdravého pohybu. Je to snaha o propojení tradičních jógových konceptů (paňčakóša a aštángajóga) s integrální anatomií, biotensegritou, vývojovou kineziologií a současnými poznatky neurověd a psychologie.

Po všech zkušenostech v pozicích žáka i učitele je mým snem jógové vzdělávání bez balastních informací, bez definic pro definice, bez esoterických „bajek“, bez „hraní si na Indii“, ale s úctou k jejímu odkazu; vzdělávání, které podporuje chápání souvislostí napříč prostorem i časem a dává informace, které jsou funkční pro běžný život; vzdělávání, které nevytváří rozpor mezi teorií a praxí.
Více na www.lenkaoravcovajoga.cz

Mám radost, že budu spolupracovat s kolegy, pro které je jóga nebo terapeutická práce s lidmi
dlouholetým koníčkem i profesí a kteří si už prošli cestou nadšení i zklamání a nechybí jim nadhled ani „zdravý
selský rozum“:

Petr Smil

Cvičit jógu jsem začal v roce 2002, konkrétně v tradici Aštánga vinjása jógy. Její intenzivní praktikování mě v roce 2007 zavedlo do jižní Indie. Následovalo několik let cestování mezi Evropou a Indií za studiem u tamních učitelů, prohlubování dovedností, ale zároveň i rostoucího uvědomění, že Evropa není Indie a co může za určitých okolností fungovat tam, nemusí fungovat tady.
Do značné míry určující bylo pro mě setkání s Prána Vášja jógou. To přišlo v době, kdy jsem už cítil, že se má cesta ubírá směrem k dechu a technikám, které vedou hlouběji. V roce 2009 jsem v jižní Indii zakončil několikaměsíční studium u Vinaye Kumara – hlavního učitele tohoto směru jógy – s oprávněním předávat tuto formu jógového výcviku i ostatním. Jógu pojímám komplexně jako nástroj kultivace tělesné i duševní, zajímá mě propojení jógy, hlubinné a transpersonální psychologie.

Své zkušenosti s jógou sdílím prostřednictvím víkendových výukových seminářů i kurzů konaných během týdne, s jednotlivci pracuji individuálně. V Praze na Vinohradech jsem založil a spravuji meditační a jógové centrum Jemný svět.
Cvičení jógy nevedu tak, aby lidé napodobovali můj pohyb anebo cvičili podle mého dechu, ale naopak – učím je zaujímat pozice samostatně, s respektováním svých dispozic a omezení. Cílem je skrze pohyb a dech vstupovat do hlubší přítomnosti…

Více na www.pranayoga.cz

Martin Wagenknecht

Józe se věnuji od roku 2008. V roce 2010 jsem absolvoval kurz pro učitele jógy třetí třídy na České akademii jógy, shodou okolností jsem ve stejném roce úspěšně dokončil také své studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze se zaměřením na češtinu a dějepis. Učitelem jsem se ale nikdy nestal. V letech 2012–2014 jsem třikrát, vždy na více než tři měsíce, pobýval v jihoindickém Mysore, kde jsem byl certifikován k výuce první (2012) a druhé série (2014) Aštáhga Vinjása jógy. Vedle toho jsem studoval a úspěšně zakončil kurz učitele hatha jógy II. třídy České akademie jógy ve spolupráci s FTVS (2015). V současné době nejsem „žánrově vyhraněný“ Vedle praxe jógy (jak vinjásy, tak hatha jógy) čerpám inspiraci z vývojové kineziologie, čínského qigongu a taiji a dalších směrů (jako súfijská jóga, pobyty ve tmě nebo japonská dotyková terapie shiatsu).
Více na www.tao-yoga.cz

Eva Podhajská

Jsem lékařka s 26tiletou praxí v tradiční čínské medicíně a homeopatii. Promovala jsem v roce 1985 na lékařské fakultě University Karlovy a mojí předatestační základnou se stala medicína hloubkových ponorů na Klinice nemocí z povolání v pražských Emauzích. Prakticky od promoce jsem kromě předatestační praxe šla z kurzu do kurzu – studovala jsem sinobiologii, homeopatii, akupunkturu, aurikuloterapii, astrologii, výživu, psychosomatiku, všechno, co mě zajímalo. Jsem zvědavá a nadšená. Bylo toho až dost, ale bylo to tak tenkrát správně. Odatestovala jsem roku 1992 v oboru Všeobecný lékař pro dospělé a stejný rok jsem nastoupila do vzdělávacího homeopatického centra Rhodon, kde jsem vedla lékařské oddělení a stala se součástí školícího týmu. Krátkou dobu jsem učila homeopatii také na Vyšší odborné zdravotní škole-obor diplomovaný farmaceutický asistent.

Dvacet let mám svou soukromou praxi. Udržuji kontakt a postgraduální vzdělávání i v klasické medicíně. Učím se informace filtrovat a propojovat. Vyznávám jednoduchost, autentičnost, přirozenost a prevenci. Fascinují mě souvislosti. Chci vám poskytnout kvalitní základy anatomie, fyziologie, výživy a zdravotních znalostí tak, aby se staly pevnou součástí vašeho seberozvoje i seberozvoje vašich budoucích klientů. Abyste dobře porozuměli svému tělu a své energii a abyste způsob vedení vašich jedinečných lekcí postavili na pevných základech.
Více na www.energymedicine.cz

Jana Horsáková

V zásadě od dětství jsem hledala způsoby, jak rozvíjet svou mysl a jak podporovat práci na sobě i u druhých. S dosažením dospělosti jsem měla více jak rok a půl možnost sledovat práci rodinných terapeutů a asistovat při práci s dětmi z rodin

závislých. 8 let jsem byla v přímé práci s lidmi s duševním onemocněním a od roku 2016 mám vlastní terapeutickou praxi. Často pracuji s lidmi traumatizovanými, úzkostnými, depresivními a v náročných životních situacích. Kromě mnoha kratších kurzů jsem absolvovala 4letý systematický výcvik v Gestalt terapii, jsem certifikovaný průvodce technikou TRE® – Napětí, stres a trauma uvolňující cvičení a absolvent bakalářského studia Sociální a charitativní práce na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy.

Více jak 20 let praktikuji meditaci vipassaná a rok a půl jsem byla mniškou na Srí Lance. Aktuálně žiji v manželství a vychováváme 2 děti.
Více na www.tre-praha.cz

Jitka Dytrychová

Jsem registrovanou lektorkou jógy (E-RYT200) u Yoga Alliance, lektorkou jógy II. třídy (ČAJ), terapeutkou aktivní egolýzy. Moje jógová praxe započala v roce 2011 pod vlivem setkání s australskou učitelkou učitelů jógy Nicky Knoff. V „moderním stylu tradiční Hatha jógy“ jsem pokračovala s jejími žačkami, Jacinthou Mc Burney a Jankou Aksamitovou, v jejíž škole Hridaya Yoga Academy v australském Cairns jsem v roce 2016 absolvovala učitelský výcvik (RYT200).

Od roku 2005 úzce spolupracuji s transpersonální psycholožkou PhDr. Patricií Anzari, CSc. Pod jejím vedením jsem absolvovala 13letý intenzivní výcvik v originální psychoterapeutické metodě aktivní egolýzy. Jedná se o dynamický proces vnitřní kultivace, který spočívá v aktivní a rovnocenné spolupráci klienta s terapeutem, umožňuje otevření na mnoha úrovních, posílení odvahy a nezávislosti, vede k živoucí, praktické spiritualitě.

Svůj moderní přístup k tradiční Hatha józe nabízím jako jednoho z průvodců aktivní egolýzy. Působím jako terapeut na pobytových programech osobního růstu v Centru Rynartice, poskytuji individuální terapii v Praze. Od roku 2016 provozuji studio pro jógu a osobní rozvoj Hridaya Yoga – Jóga, která otevírá srdce.

www.hridaya.cz

Informace pro zájemce

Cena celého kurzu (včetně studijních materiálů, individuálních konzultací, nahrávek výukyzávěrečných zkoušek): 35.000,- Kč
 – při platbě do 30.6. je cena 33.000,- Kč – lze také domluvit splátkový kalendář

Studijní materiály jsou v ceně všech kurzů (kniha Jóga a jógová terapie + základní podklady k jednotlivým předmětům v papírové nebo elektronické podobě).

Podmínky pro přijetí do kurzu:

a) plnoletost, b) ukončené středoškolské vzdělání, c) nejméně 2 roky vlastní jógové praxe a
d) dobrý fyzický i psychický stav.

Podmínky pro úspěšné ukončení kurzu:

 • Kdo chce „papír“ musí splnit 80% docházky a všechny úkoly a závěrečné zkoušky; kdo papír nechce, nemusí nic…
 • U závěrečných zkoušek bude: písemný test z teorie + ústní doplnění při nesrovnalostech + písemně připravená lekce a cca 15ti minutová praktická ukázka vedení vybrané části připravené lekce.
 • Navíc k obsahu kurzu bude požadováno návštívit min. 20 libovolných jógových lekcí v jakémkoliv místě a to doložit podpisem lektora do hospitačního formuláře.

Přihlášení

Podrobnější informace o náplni kurzu najdete na www.lenkaoravcovajoga.cz anebo se můžete informovat telefonicky na +420 604 111 010.
Přihlášky posílejte emailem na lenka.joga@gmail.com